امور فرهنگی ودانشجویی
1398/9/16 شنبهاز اغتشاشات بنزینی تا انتخابات مجلس
از اغتشاشات بنزینی تا انتخابات مجلس
سمینار تحلیلی سیاسی با عنوان از اغتشاشات بنزینی تا انتخابات مجلس با سخنرانی دکتر حسن رشوند

.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ