1398/10/14 شنبه
شهادت سردار پرافتخار جهان اسلام تسلیت باد
تا شهید نباشی شهید نمی شوی

.

شهادت سردار پرافتخار جهان اسلام تسلیت باد
تا شهید نباشی شهید نمی شوی

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ